... Skip to main content

יישום אריח Smart Stone

הכנות מקדימות

 • התשתית צריכה לעמוד בדרישות לחיפוים קשיחים לבניין עפ”י התקן הנדרש.
 • חיפויים בעלי טקסטורות עדינות מצריכים תשתית טיח מיישרת.
 • מומלץ לבצע הכנת תשתית טיח כדוגמת הכנה לשליכט – המשמעות תצרוכת הדבק לא תגדל מעבר.
 • לכמות הנדרשת, יש לבצע שכבת דבק בעובי של כ 4 מ”מ.
 • החיפוי יבוצע עם דבק המומלץ בהתאם לתשתית הקיימת.
 • חיפוי יבוצע עפ”י מפרט יצרן הדבקים הנבחר.
 • טמפרטורות יישום החיפוי יבוצעו בטמפרטורות 350 – 50 מעלות.
 • יש להיוועץ עם יצרן הדבקים הרלוונטי טרם תחילת הביצוע.
 • בתשתיות מיוחדות בספיגות נמוכה כגון פסיפס, קרמיקה, וכו’. יש להשתמש בפריימר ייעודי בנוסף לדבק.

הוראות יישום

 • וודא כי התשתית מסוגלת לשאת את כל שכבות הטיח והחיפוי.
 • יש לוודא כי ביצוע החיפוי יבוצע בתנאי תשתית יבשה בהתאם לדרישות התקן.
  הכנת תערובת הדבק עפ”י נתוני היצרן הן בכמות הנוזלים הרלוונטיים והן בנוגע לזמני השימוש המתאימים לתערובת הדבק.
 • מריחת התשתית בשכבת דבק בעובי של כ 4 מ”מ. המריחה תבוצע באמצעות מרית משוננת (מאלג’) בצד הישר של המרית.
 • בעזרת הצד המשונן של המרית (מאלג’) בזוית של 45-60 מעלות, סרק את שכבת הדבק בגודל השיניים של המרית בהתאם לעובי השכבה, בדרך כלל במרית משוננת 3-5 מ”מ.
 • במידה ומבצעים מריחה בגב האריח יש לעבוד בשיטת מריחה דקה של 1 מ”מ ולבצע את ההדבקה בשיטת רטוב על רטוב ולרטט את האריח המיושם עד קבלת הדבקה מלאה.
 • ניקוי הפוגות ומיקום האריח במקומו יבוצעו תוך כדי התקדמות החיפוי עצמו, עם ספוג לח ומים נקיים ותוך כדי הנחת האריח במקומו הסופי.
 • יש להשתמש בדבקים המומלצים ע”י חברת חרש. הפוגות ימולאו באמצעות תערובת הדבק המיושם.
 • הפוגות המומלצות לביצוע הן כ- 3 מ”מ עד 10 מ”מ, בהתאם לגודל האריח המיושם ועפ”י דרישת המתכנן.
לפתיחת צ'אט
צריכים עזרה?
אהלן,
איך אני יכול לעזור לך?
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.