... Skip to main content

אודות סמארט סטון

חרש משווקת בלעדית של סמארט סטון

קצת על חברת חרש

חברת חרש היא חברה משפחתית, שעובדת כבר למעלה מ-70 שנה וכיום מנוהלת על ידי הדור השלישי של משפחת חרש. חרש היא מהחברות המובילות בארץ בכל הנוגע לתחום מוצרי הגמר לבנייה. למעשה, כך חברת חרש נחשפה לבעיות הקשות שנגרמו כתוצאה מהאריחים המחפים מבנים רבים כל כך בכל רחבי הארץ.

הניסיון והמוניטין שחברת חרש צברה לאורך השנים הם אלו שאפשרו לה לחבור לחברת ורד רפאל וכך, שתי החברות הוותיקות והמוכרות מביאות אליכם את סמארט סטון – האריח החכם שיעניק לכם ביטחון אמיתי!

קצת על אריחי סמארט סטון

אריחי סמארט סטון, המשמשים הן לטובת חיפוי קירות פנים והן לטובת חיפוי קירות חוץ, עשו עלייה לישראל מיוון בזכות שיתוף פעולה בין חברת ורד רפאל לחברת חרש, שעוסקת בתחום הבנייה כבר כ-70 שנה. שיתוף פעולה זה נולד, כאשר חברת חרש הבחינה בבעיה מאוד גדולה בעולם הבנייה בארץ: מבנים רבים מקבלים את ההגדרה של מבנה מסוכן עקב נפילה של אריחים. זאת, מפני שרוב הבניינים בארץ חופו על ידי חיפויי פסיפס, שחלקיהם משנים את צורתם ואת גודלם עקב השינויים בטמפרטורות. היות שכך, אריחים אלו נוטים ליפול ומסכנים את העוברים בקרבת המבנה ואז לא נותרת ברירה, אלא לבצע תיקון חיפוי פסיפס לבניין.

אריחי סמארט סטון, המשמשים הן לטובת חיפוי קירות פנים והן לטובת חיפוי קירות חוץ, עשו עלייה לישראל מיוון בזכות שיתוף פעולה בין חברת ורד רפאל לחברת חרש, שעוסקת בתחום הבנייה כבר כ-70 שנה. שיתוף פעולה זה נולד, כאשר חברת חרש הבחינה בבעיה מאוד גדולה בעולם הבנייה בארץ: מבנים רבים מקבלים את ההגדרה של מבנה מסוכן עקב נפילה של אריחים. זאת, מפני שרוב הבניינים בארץ חופו על ידי חיפויי פסיפס, שחלקיהם משנים את צורתם ואת גודלם עקב השינויים בטמפרטורות. היות שכך, אריחים אלו נוטים ליפול ומסכנים את העוברים בקרבת המבנה ואז לא נותרת ברירה, אלא לבצע תיקון חיפוי פסיפס לבניין.

כיום, בזכות שיתוף הפעולה הזה, ניתן להשתמש באריחי סמארט סטון וליהנות מביטחון מלא של בריקים איכותיים ואמינים, שנשארים לאורך זמן ואינם דורשים החלפה או הכנה מיוחדת והכי חשוב – אינם מסכנים בשום דרך את הדיירים ואת אורחיהם!

21.57.50 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
21.57.43 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
21.57.10 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
21.57.46 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
13.55.28 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
13.55.28 1 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
13.55.28 1 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
21.57.34 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
21.57.42 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
13.55.29 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
slider 1 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
13.55.29 2 min | Smart Stone | חיפוי קירות חכם וטכנולוגי
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.